Ikrar Fasilitator Daerah dalam Bimtek Fasda Disbun Jabar 2019